แพ็กเกจทัวร์ toyama

ค้นพบ 1 แพ็คเกจ
ttntour barner
XJ193
Ibaraki,Chiba,Tokyo,Toyama

TOKYO KAMAKURA FUJI AUTUMN 5D 3N BY XJ -- OCT - NOV'24 -- ซุปตาร์..รถไฟมา..ตามารถไฟ

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์เมืองคามาคุระ ,ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง ,ถนนโคมาจิโดริ ,พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ ,นั่งรถไฟคลาสสิคเอโนเด็น ,จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ,อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,วัดอาซากุสะ ,ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ,ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
ช่วงเดินทางต.ค., พ.ย.
วันเดินทางราคาว่าง
27 - 31 ตุลาคม 256732,88834
28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 256735,88832
29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 256735,88834
30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 256735,88834
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 256735,88834
01 - 05 พฤศจิกายน 256735,88834
02 - 06 พฤศจิกายน 256735,88834
03 - 07 พฤศจิกายน 256735,88834
04 - 08 พฤศจิกายน 256735,88834
05 - 09 พฤศจิกายน 256735,88834
06 - 10 พฤศจิกายน 256735,88834
07 - 11 พฤศจิกายน 256735,88829
08 - 12 พฤศจิกายน 256735,88830
09 - 13 พฤศจิกายน 256735,88834
10 - 14 พฤศจิกายน 256735,88834
11 - 15 พฤศจิกายน 256735,88831
12 - 16 พฤศจิกายน 256735,88834
13 - 17 พฤศจิกายน 256735,88832
14 - 18 พฤศจิกายน 256735,88834
15 - 19 พฤศจิกายน 256735,88834