แพ็กเกจทัวร์ nagano

ค้นพบ 3 แพ็คเกจ
ttntour barner
XJ155
Chiba,Tokyo,Yamanashi,Nagano

TOKYO KAMIKOCHI SHIBAZAKURA FREEDAY 6D 4N BY XJ -- APR - MAY'24 -- ซุปตาร์คามิโคจิ ในดินแดนสีชมพู

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ,เมืองมัตสึโมโตะ ,คามิโคจิ,สะพานกัปปะ ,ทุ่งชิบะซากุระ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ,ย่านโอไดบะ,อิออนมอลล์ มัตสึโมโตะ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์,(paper lantern)อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัย
ช่วงเดินทางพ.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
21 - 26 พฤษภาคม 256729,888เต็ม
ttntour barner
XJ164
Chiba,Tokyo,Yamanashi,Nagano

TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N BY XJ -- MAY - OCT'24 -- ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ,เมืองมัตสึโมโตะ ,คามิโคจิ,สะพานกัปปะ ,สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,อิออนมอลล์ มัตสึโมโตะ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ,อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัย*ไม่มีรถบริการ
ช่วงเดินทางพ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.
วันเดินทางราคาว่าง
25 - 30 พฤษภาคม 256732,888เต็ม
31 พฤษภาคม - 05 มิถุนายน 256733,888เต็ม
01 - 06 มิถุนายน 256733,888เต็ม
02 - 07 มิถุนายน 256733,888เต็ม
12 - 17 มิถุนายน 256732,8883
13 - 18 มิถุนายน 256732,8882
20 - 25 มิถุนายน 256732,888เต็ม
27 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 256732,88812
28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 256732,888เต็ม
29 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 256732,88834
30 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 256732,88832
03 - 08 กรกฎาคม 256733,88834
06 - 11 กรกฎาคม 256733,88834
07 - 12 กรกฎาคม 256733,88834
08 - 13 กรกฎาคม 256733,88834
09 - 14 กรกฎาคม 256733,88834
16 - 21 กรกฎาคม 256733,88834
17 - 22 กรกฎาคม 256733,88814
18 - 23 กรกฎาคม 256735,88834
19 - 24 กรกฎาคม 256735,88834
20 - 25 กรกฎาคม 256735,88834
21 - 26 กรกฎาคม 256733,88815
25 - 30 กรกฎาคม 256735,88828
26 - 31 กรกฎาคม 256735,88834
27 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 256735,88834
28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 256733,88834
11 - 16 สิงหาคม 256733,88825
13 - 18 กันยายน 256733,888เต็ม
20 - 25 กันยายน 256729,888เต็ม
27 กันยายน - 02 ตุลาคม 256733,888เต็ม
ttntour barner
TG028
Chiba,Tokyo,Yamanashi,Nagano,Aichi,Kyoto,Osaka

TOKYO KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA OSAKA 6D 4N BY TG - OCT '24 -- 'ซุปตาร์...เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กุนมะ ฮาคุบะ&คามิโคจิ

สายการบินการบินไทย (TG)การบินไทย
ไฮไลท์ตลาดปลาโออาไร ,ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ ,คุซัตสึออนเซ็น,ยูบาทาเกะ สัญลักษณ์ของเมืองกุนมะ,ฮาคุบะ HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์),ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก),อิออน มอลล์มัตสึโมโตะ,คามิโคจิ,สะพานกัปปะ,ย่านเมืองเก่านาราอิ จูกุ,ย่านซาคาเอะ,วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน,LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA,ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก),ออนเซ็น,ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ช่วงเดินทางต.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
10 - 15 ตุลาคม 256755,88830
17 - 22 ตุลาคม 256755,88830
18 - 23 ตุลาคม 256755,88830
22 - 27 ตุลาคม 256755,88830
23 - 28 ตุลาคม 256755,88830
25 - 30 ตุลาคม 256755,88830