แพ็กเกจทัวร์ tokyo

ค้นพบ 12 แพ็คเกจ
ttntour barner
XJ158
Chiba,Tokyo,Yamanashi

TOKYO FUJI HAKONE SHIBASAKURA 5D 3N BY XJ -- APR - MAY'24 -- ซุปตาร์...ล่องเรือในทุ่งชิบะซากุระ

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์ล่องเรือโจรสลัด ,ฮาโกเนะ,หุบเขาโอวาคุดานิ,ทุ่งชิบะซากุระ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,วัดอาซากุสะ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูก,อิออน มอลล์,ย่านโอไดบะ,ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
ช่วงเดินทางพ.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
20 - 24 พฤษภาคม 256731,888เต็ม
21 - 25 พฤษภาคม 256731,888เต็ม
22 - 26 พฤษภาคม 256731,888เต็ม
23 - 27 พฤษภาคม 256731,888เต็ม
ttntour barner
XJ155
Chiba,Tokyo,Yamanashi,Nagano

TOKYO KAMIKOCHI SHIBAZAKURA FREEDAY 6D 4N BY XJ -- APR - MAY'24 -- ซุปตาร์คามิโคจิ ในดินแดนสีชมพู

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ,เมืองมัตสึโมโตะ ,คามิโคจิ,สะพานกัปปะ ,ทุ่งชิบะซากุระ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ,ย่านโอไดบะ,อิออนมอลล์ มัตสึโมโตะ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์,(paper lantern)อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัย
ช่วงเดินทางพ.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
21 - 26 พฤษภาคม 256729,888เต็ม
ttntour barner
XJ166
Chiba,Tokyo,Yamanashi

TOKYO FUJI HANANOMIYAKO FREEDAY 5D 3N BY XJ -- MAY - JUL'24 -- ซุปตาร์...ลา..เวร..เด้อ..จร้าาาา

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ,(paper lantern)อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัย*ไม่มีรถบริการ
ช่วงเดินทางพ.ค., มิ.ย., ก.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
31 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 256728,8882
01 - 05 มิถุนายน 256728,888รอชำระ 11
18 - 22 กรกฎาคม 256730,88832
19 - 23 กรกฎาคม 256730,88834
20 - 24 กรกฎาคม 256730,88834
21 - 25 กรกฎาคม 256730,88834
25 - 29 กรกฎาคม 256730,88834
27 - 31 กรกฎาคม 256730,88834
ttntour barner
XJ165
Chiba,Tokyo,Yamanashi

TOKYO FUJI FREEDAY 5D 3N BY XJ -- MAY - SEP'24 -- ซุปตาร์โอ้เจ้าดอกไม้งาม...ฉันเคยเด็ดดม..ฉันเคยเด็ดเล่น

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์เมืองยามานาชิ ,สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ,อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัย*ไม่มีรถบริการ
ช่วงเดินทางพ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.
วันเดินทางราคาว่าง
24 - 28 พฤษภาคม 256728,888เต็ม
25 - 29 พฤษภาคม 256728,888เต็ม
26 - 30 พฤษภาคม 256728,888เต็ม
04 - 08 มิถุนายน 256726,888เต็ม
05 - 09 มิถุนายน 256728,888เต็ม
11 - 15 มิถุนายน 256728,88815
12 - 16 มิถุนายน 256728,88818
18 - 22 มิถุนายน 256728,88829
19 - 23 มิถุนายน 256728,88823
20 - 24 มิถุนายน 256728,88834
21 - 25 มิถุนายน 256728,88830
25 - 29 มิถุนายน 256728,88825
04 - 08 กรกฎาคม 256728,88834
05 - 09 กรกฎาคม 256728,88832
10 - 14 กรกฎาคม 256729,88834
11 - 15 กรกฎาคม 256729,88826
17 - 21 กรกฎาคม 256730,88834
18 - 22 กรกฎาคม 256730,888เต็ม
19 - 23 กรกฎาคม 256730,88832
20 - 24 กรกฎาคม 256730,88834
21 - 25 กรกฎาคม 256730,88834
22 - 26 กรกฎาคม 256730,88834
25 - 29 กรกฎาคม 256730,88834
26 - 30 กรกฎาคม 256730,88834
27 - 31 กรกฎาคม 256730,88834
28 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 256730,88834
29 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 256730,88834
01 - 05 สิงหาคม 256729,88834
08 - 12 สิงหาคม 256729,88834
15 - 19 สิงหาคม 256726,88831
22 - 26 สิงหาคม 256726,888รอชำระ 2
29 สิงหาคม - 02 กันยายน 256728,88832
04 - 08 กันยายน 256728,88834
11 - 15 กันยายน 256728,88832
18 - 22 กันยายน 256729,88834
25 - 29 กันยายน 256728,88834
ttntour barner
XJ167
Chiba,Tokyo,Yamanashi

TOKYO FUJI SHIBASAKURA FREEDAY 6D 4N BY XJ -- APR - MAY'24 -- ซุปตาร์...โตเกียวดอกเดียวอยู่เลย

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์วัดนาริตะซัน,ถนนปลาไหล,โอโมเตะซังโดะ,หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค,ทุ่งชิบะซากุระ,ย่านโอไดบะ,ห้างไดเวอร์ซิตี้,อิออนมอลล์ นาริตะ, ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ,วัดอาซากุสะ ,ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ,(paper lantern)อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัย
ช่วงเดินทางพ.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
21 - 26 พฤษภาคม 256731,888เต็ม
ttntour barner
XJ164
Chiba,Tokyo,Yamanashi,Nagano

TOKYO KAMIKOCHI FUJI KAWAGOE 6D 4N BY XJ -- MAY - OCT'24 -- ซุปตาร์คามิโคจิ และทุ่งดอกไม้หลากสี

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ,เมืองมัตสึโมโตะ ,คามิโคจิ,สะพานกัปปะ ,สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,อิออนมอลล์ มัตสึโมโตะ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ,อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัย*ไม่มีรถบริการ
ช่วงเดินทางพ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค., ก.ย.
วันเดินทางราคาว่าง
25 - 30 พฤษภาคม 256732,888เต็ม
31 พฤษภาคม - 05 มิถุนายน 256733,888เต็ม
01 - 06 มิถุนายน 256733,888เต็ม
02 - 07 มิถุนายน 256733,888เต็ม
12 - 17 มิถุนายน 256732,8883
13 - 18 มิถุนายน 256732,8882
20 - 25 มิถุนายน 256732,888เต็ม
27 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 256732,88812
28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 256732,888เต็ม
29 มิถุนายน - 04 กรกฎาคม 256732,88834
30 มิถุนายน - 05 กรกฎาคม 256732,88832
03 - 08 กรกฎาคม 256733,88834
06 - 11 กรกฎาคม 256733,88834
07 - 12 กรกฎาคม 256733,88834
08 - 13 กรกฎาคม 256733,88834
09 - 14 กรกฎาคม 256733,88834
16 - 21 กรกฎาคม 256733,88834
17 - 22 กรกฎาคม 256733,88814
18 - 23 กรกฎาคม 256735,88834
19 - 24 กรกฎาคม 256735,88834
20 - 25 กรกฎาคม 256735,88834
21 - 26 กรกฎาคม 256733,88815
25 - 30 กรกฎาคม 256735,88828
26 - 31 กรกฎาคม 256735,88834
27 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 256735,88834
28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 256733,88834
11 - 16 สิงหาคม 256733,88825
13 - 18 กันยายน 256733,888เต็ม
20 - 25 กันยายน 256729,888เต็ม
27 กันยายน - 02 ตุลาคม 256733,888เต็ม
ttntour barner
XJ168
Chiba,Tokyo,Yamanashi

TOKYO FUJI FLOWER FREEDAY 6D 4N BY XJ -- MAY - JUL'24 -- ซุปตาร์...ลาเวนเดอร์ มาแล้วเด้อ..จร้าาา

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์วัดนาริตะซัน ,ถนนปลาไหล ,โอโมเตะซังโดะ ,หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ,สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ ,ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,อิออนมอลล์ นาริตะ,อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัยไม่มีรถบริการ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
ช่วงเดินทางพ.ค., มิ.ย., ก.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
24 - 29 พฤษภาคม 256729,888เต็ม
31 พฤษภาคม - 05 มิถุนายน 256729,888เต็ม
01 - 06 มิถุนายน 256732,888รอชำระ 3
19 - 24 กรกฎาคม 256733,88834
20 - 25 กรกฎาคม 256733,88834
21 - 26 กรกฎาคม 256733,88834
25 - 30 กรกฎาคม 256733,88834
26 - 31 กรกฎาคม 256733,88834
ttntour barner
TG026
Chiba,Tokyo,Yamanashi,Aichi,Kyoto,Osaka

OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO 6DAYS 4NIGHTS BY TG - OCT - NOV 2024 'ซุปตาร์...เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คามิโคจิ & ฮาคุบะ'

สายการบินการบินไทย (TG)การบินไทย
ไฮไลท์ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ,ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ,คามิโคจิ ,สะพานกัปปะ ,ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก),ฮาคุบะ HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์) ,พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ,สวนสาธารณะโออิชิ ,ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,วัดนาริตะซัน ,ถนนโอโมเตะซังโดะ ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
ช่วงเดินทางต.ค., พ.ย.
วันเดินทางราคาว่าง
16 - 21 ตุลาคม 256755,88830
20 - 25 ตุลาคม 256755,88828
24 - 29 ตุลาคม 256755,88830
28 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 256755,88830
31 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 256755,88830
01 - 06 พฤศจิกายน 256755,88830
05 - 10 พฤศจิกายน 256755,88830
06 - 11 พฤศจิกายน 256755,88830
ttntour barner
TG028
Chiba,Tokyo,Yamanashi,Nagano,Aichi,Kyoto,Osaka

TOKYO KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA OSAKA 6D 4N BY TG - OCT '24 -- 'ซุปตาร์...เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี กุนมะ ฮาคุบะ&คามิโคจิ

สายการบินการบินไทย (TG)การบินไทย
ไฮไลท์ตลาดปลาโออาไร ,ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ ,คุซัตสึออนเซ็น,ยูบาทาเกะ สัญลักษณ์ของเมืองกุนมะ,ฮาคุบะ HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์),ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก),อิออน มอลล์มัตสึโมโตะ,คามิโคจิ,สะพานกัปปะ,ย่านเมืองเก่านาราอิ จูกุ,ย่านซาคาเอะ,วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน,LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA,ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก),ออนเซ็น,ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ช่วงเดินทางต.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
10 - 15 ตุลาคม 256755,88830
17 - 22 ตุลาคม 256755,88830
18 - 23 ตุลาคม 256755,88830
22 - 27 ตุลาคม 256755,88830
23 - 28 ตุลาคม 256755,88830
25 - 30 ตุลาคม 256755,88830
ttntour barner
XJ180
Chiba,Tokyo,Yamanashi

TOKYO FUJI HAKONE 5D 3N BY XJ -- OCT'24 -- ซุปตาร์..หลากสีอากาศดีที่โตเกียว..

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์วัดนาริตะซัน ,ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ฮาโกเนะ ,ล่องเรือโจรสลัด ,หุบเขาโอวาคุดานิ ,จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล),ชมแมวยักษ์ 3 มิติ ,ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
ช่วงเดินทางต.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
08 - 12 ตุลาคม 256733,88834
09 - 13 ตุลาคม 256729,88834
10 - 14 ตุลาคม 256735,88834
11 - 15 ตุลาคม 256735,88834
12 - 16 ตุลาคม 256735,88834
13 - 17 ตุลาคม 256733,88834
14 - 18 ตุลาคม 256733,88834
15 - 19 ตุลาคม 256733,88834
16 - 20 ตุลาคม 256735,88834
17 - 21 ตุลาคม 256735,88834
18 - 22 ตุลาคม 256735,88834
19 - 23 ตุลาคม 256735,88827
20 - 24 ตุลาคม 256735,888เต็ม
21 - 25 ตุลาคม 256735,88822
22 - 26 ตุลาคม 256735,88832
ttntour barner
XJ181
Chiba,Tokyo,Yamanashi

TOKYO FUJI HAKONE FREEDAY 6D 4N BY XJ -- OCT'24 -- ซุปตาร์..หลากสี HAPPY ที่โตเกียว..

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์วัดนาริตะซัน ,ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ ,ย่านโอไดบะ ,ฮาโกเนะ ,ล่องเรือโจรสลัด ,หุบเขาโอวาคุดานิ ,จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก, อุโมงค์ใบเมเปิ้ล,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ ,ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
ช่วงเดินทางต.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
05 - 10 ตุลาคม 256735,88834
06 - 11 ตุลาคม 256735,88834
07 - 12 ตุลาคม 256735,88834
08 - 13 ตุลาคม 256732,88834
09 - 14 ตุลาคม 256736,88834
10 - 15 ตุลาคม 256738,88834
11 - 16 ตุลาคม 256738,88834
12 - 17 ตุลาคม 256738,88834
13 - 18 ตุลาคม 256738,88834
14 - 19 ตุลาคม 256736,88834
15 - 20 ตุลาคม 256736,88834
16 - 21 ตุลาคม 256736,88834
17 - 22 ตุลาคม 256736,88834
18 - 23 ตุลาคม 256738,88834
19 - 24 ตุลาคม 256738,88834
20 - 25 ตุลาคม 256738,88834
21 - 26 ตุลาคม 256738,88830
ttntour barner
XJ184
Chiba,Tokyo,Yamanashi

TOKYO FUJI HANANOMIYAKO 5D 3N BY XJ -- 26 - 30 JUL'24 -- ซุปตาร์...ชิบูย่า...พาจุ่ม

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ ,เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ,ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,วัดนาริตะซัน ,ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ ,ตลาดปลาซึกิจิ ,ช้อปปิ้งย่านชิบุย่า,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
ช่วงเดินทางก.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
26 - 30 กรกฎาคม 256729,88834