แพ็กเกจทัวร์ fukushima

ค้นพบ 1 แพ็คเกจ
ttntour barner
XJ185
Miyagi,Akita,Yamagata,Fukushima,Ibaraki,Chiba,Tokyo

TOKYO FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ONSEN 6D 4N BY XJ -- OCT'24 --- ซุปตาร์...กินซัน ออนเซ็น ใบไม้เปลี่ยนสีในหุบเขาที่เงียบสงบ

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)แอร์เอเชียเอ็กซ์
ไฮไลท์อิบารากิ,ตลาดปลาโออาไร,ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ ,เสาโทริแห่งคามิอิโซะ ,สวนฮติาชิซีไีซด์(พุ่มดอกโคเชีย),ฟุกุชุมิะ ,ซาโอะ ,ภูเขาไฟซาโอะ (นั่งกระเช้า),กินซังออนเซ็น ,ถนนคลิสโรด,บันไดสกายไลน์,ทะเลสาบโกะชคิดินุมะ ,วัดเอ็นโซจิ ,หมู่บ้านโออุจิจูคุ ,สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็น ,พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ,เมืองเก่าซาวาระ ,อิออน มอลล์
ช่วงเดินทางต.ค.
วันเดินทางราคาว่าง
04 - 09 ตุลาคม 256739,88834
05 - 10 ตุลาคม 256739,88834
06 - 11 ตุลาคม 256739,88834
07 - 12 ตุลาคม 256739,88834
08 - 13 ตุลาคม 256739,88834
09 - 14 ตุลาคม 256739,88834
10 - 15 ตุลาคม 256739,88834
11 - 16 ตุลาคม 256739,88834
12 - 17 ตุลาคม 256739,88834
13 - 18 ตุลาคม 256739,88834
14 - 19 ตุลาคม 256738,88834
15 - 20 ตุลาคม 256738,88834
16 - 21 ตุลาคม 256738,88834
17 - 22 ตุลาคม 256738,88834
18 - 23 ตุลาคม 256739,88834
19 - 24 ตุลาคม 256739,88834
20 - 25 ตุลาคม 256739,88834
21 - 26 ตุลาคม 256739,88834
22 - 27 ตุลาคม 256739,88834
23 - 28 ตุลาคม 256739,88831
24 - 29 ตุลาคม 256735,888เต็ม