XJ195
5 วัน 3 คืน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

TOKYO FUJI KAMAKURA ILLUMINATION 5D 3N BY XJ -- NOV'24 - FEB'25 -- ซุปตาร์..Winter Illumination in Tokyo

เส้นทาง : Chiba,Tokyo,Yamanashi
ไฮไลท์ทัวร์ : ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง ,ถนนโคมาจิโดริ ,พระใหญ่ไดบุทสึคามาคุระ ,เทศกาลประดับไฟซากะมิโกะ,สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,ย่านโอไดบะ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,วัดอาซากุสะ ,ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ,อิออน มอลล์ นาริตะ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
มื้ออาหาร 6 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - คามาคุระ - ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง - ย่านเมืองเก่าคามาคูระ หรือ โคมาจิโดริ - พระพุทธรูปใหญ่คามาคุระ - จังหวัดคานากาวะ - งานประดับไฟซากะมิโกะ - จังหวัดยามานาชิ
3ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท (ลานสกี) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ย่านโอไดบะ และไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
4โตเกียว - วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกาย ทรี (ถ่ายรูปริมแม่น้ำสุมิดะ) - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ
5ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
16 - 20 พฤศจิกายน 256733,88834
17 - 21 พฤศจิกายน 256736,88834
18 - 22 พฤศจิกายน 256736,88834
19 - 23 พฤศจิกายน 256736,88834
20 - 24 พฤศจิกายน 256735,88834
21 - 25 พฤศจิกายน 256735,88834
22 - 26 พฤศจิกายน 256735,88834
23 - 27 พฤศจิกายน 256735,888เต็ม
24 - 28 พฤศจิกายน 256736,88834
25 - 29 พฤศจิกายน 256736,88834
26 - 30 พฤศจิกายน 256736,88834
27 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 256737,88834
28 พฤศจิกายน - 02 ธันวาคม 256737,88834
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 256737,88834
04 - 08 ธันวาคม 256739,88834
05 - 09 ธันวาคม 256739,88834
06 - 10 ธันวาคม 256739,88834
07 - 11 ธันวาคม 256739,88834
08 - 12 ธันวาคม 256739,88834
18 - 22 ธันวาคม 256739,88834
19 - 23 ธันวาคม 256739,88834
20 - 24 ธันวาคม 256739,88834
21 - 25 ธันวาคม 256740,88834
22 - 26 ธันวาคม 256740,88832
14 - 18 มกราคม 256836,88834
15 - 19 มกราคม 256836,88834
16 - 20 มกราคม 256836,88834
17 - 21 มกราคม 256835,88834
18 - 22 มกราคม 256835,88834
19 - 23 มกราคม 256835,88834
21 - 25 มกราคม 256835,88834
22 - 26 มกราคม 256835,88834
23 - 27 มกราคม 256835,88834
24 - 28 มกราคม 256835,88834
25 - 29 มกราคม 256835,88834
28 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 256835,88834
29 มกราคม - 02 กุมภาพันธ์ 256835,88834
30 มกราคม - 03 กุมภาพันธ์ 256835,88834
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 256835,88815
01 - 05 กุมภาพันธ์ 256835,88834
02 - 06 กุมภาพันธ์ 256835,88834