XJ187
6 วัน 4 คืน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

OSAKA KYOTO TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ -- SEP - NOV'24 -- ซุปตาร์คามิโคจิ ธรรมชาติบำบัดใจ เธอได้ไหมบำบัดเรา

เส้นทาง : Nagano,Aichi,Kyoto,Osaka
ไฮไลท์ทัวร์ : วัดคิโยมิสึเดระ,ย่านฮิกาชิยาม่า ,นาโกย่า ,มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ,กุโจฮาจิมัง ,หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ,เมืองทาคายาม่า ,ถนนซันมาจิซูจิ ,ปราสาทมัตสึโมโตะ,คามิโคจิ ,ย่านซาคาเอะ,หุบเขาโครังเค ,ย่านชินไซบาชิ
มื้ออาหาร 8 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ หรือ วัดน้ำใส - ย่านฮิกาชิยาม่า - นาโกย่า - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ
3กุโจฮาจิมัง - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ
4ปราสาทมัตสึโมโตะ - จังหวัดนากาโน่ - คามิโคจิ - ร้านซันชู - นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ
5หุบเขาโครังเค - เมืองเกียวโต - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
6ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
30 กันยายน - 05 ตุลาคม 256736,88830
01 - 06 ตุลาคม 256736,88832
02 - 07 ตุลาคม 256736,88834
03 - 08 ตุลาคม 256736,88834
04 - 09 ตุลาคม 256735,88832
05 - 10 ตุลาคม 256735,88834
06 - 11 ตุลาคม 256736,88834
07 - 12 ตุลาคม 256736,88834
08 - 13 ตุลาคม 256736,88830
09 - 14 ตุลาคม 256736,8888
10 - 15 ตุลาคม 256736,88823
11 - 16 ตุลาคม 256736,88834
12 - 17 ตุลาคม 256736,88831
13 - 18 ตุลาคม 256736,88829
14 - 19 ตุลาคม 256736,88834
15 - 20 ตุลาคม 256736,88834
16 - 21 ตุลาคม 256736,88834
17 - 22 ตุลาคม 256736,88813
18 - 23 ตุลาคม 256736,888เต็ม
19 - 24 ตุลาคม 256736,888รอชำระ 1
20 - 25 ตุลาคม 256736,888เต็ม
21 - 26 ตุลาคม 256736,888เต็ม
22 - 27 ตุลาคม 256736,8881
23 - 28 ตุลาคม 256738,88830
23 - 28 ตุลาคม 256738,88827
24 - 29 ตุลาคม 256738,88834
24 - 29 ตุลาคม 256738,88834
25 - 30 ตุลาคม 256738,88826
26 - 31 ตุลาคม 256738,88834
27 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 256738,88834
28 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 256738,88821
29 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 256738,888เต็ม
30 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 256738,88832
31 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 256738,88814