XJ183
5 วัน 3 คืน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

TOKYO FUJI IBARAKI 5D 3N BY XJ -- OCT'24 -- ซุปตาร์..พุ่มดอกโคเชีย..ความงดงามในฤดูใบไม้ร่วง

เส้นทาง : Chiba,Tokyo,Yamanashi
ไฮไลท์ทัวร์ : ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง ,ถนนโคมาจิโดริ ,พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ,อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ,สวนฮิตาชิ ซีไซด์(พุ่มดอกโคเชีย) ,ตลาดปลาโออาไร ,ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ ,เสาโทริแห่งคามิอิโซะ ,อิออน มอลล์,พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
มื้ออาหาร 6 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย
2ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - คามาคุระ - ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง - ย่านเมืองเก่าคามาคูระ หรือ โคมาจิโดริ - พระพุทธรูปใหญ่คามาคุระ - จังหวัดยามานาชิ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
3ภูเขาไฟฟูจิ (จุดชมวิวชั้น 5) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - โตเกียว - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ
4จังหวัดอิบารากิ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลาโออาไร - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ
5ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
01 - 05 ตุลาคม 256728,888เต็ม
03 - 07 ตุลาคม 256732,888เต็ม
06 - 10 ตุลาคม 256732,88831
07 - 11 ตุลาคม 256735,88834
08 - 12 ตุลาคม 256735,88834
09 - 13 ตุลาคม 256735,88828
10 - 14 ตุลาคม 256735,88827
11 - 15 ตุลาคม 256735,88820
12 - 16 ตุลาคม 256735,88834
13 - 17 ตุลาคม 256735,888เต็ม
14 - 18 ตุลาคม 256735,888เต็ม
15 - 19 ตุลาคม 256735,888เต็ม
16 - 20 ตุลาคม 256735,888เต็ม
17 - 21 ตุลาคม 256735,888เต็ม
18 - 22 ตุลาคม 256735,88826
19 - 23 ตุลาคม 256735,88814
20 - 24 ตุลาคม 256735,88834
21 - 25 ตุลาคม 256735,888เต็ม
23 - 27 ตุลาคม 256736,88821
24 - 28 ตุลาคม 256736,88834