XJ180
5 วัน 3 คืน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

TOKYO FUJI HAKONE 5D 3N BY XJ -- OCT'24 -- ซุปตาร์..หลากสีอากาศดีที่โตเกียว..

เส้นทาง : Chiba,Tokyo,Yamanashi
ไฮไลท์ทัวร์ : วัดนาริตะซัน ,ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ฮาโกเนะ ,ล่องเรือโจรสลัด ,หุบเขาโอวาคุดานิ ,จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล),ชมแมวยักษ์ 3 มิติ ,ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
มื้ออาหาร 7 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านโอไดบะ และไดเวอร์ซิตี้
3ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - จังหวัดยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ (จุดชมวิวชั้น 5)
4หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ
5ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
08 - 12 ตุลาคม 256733,888เต็ม
09 - 13 ตุลาคม 256729,888เต็ม
10 - 14 ตุลาคม 256735,88830
11 - 15 ตุลาคม 256735,88814
12 - 16 ตุลาคม 256735,88834
13 - 17 ตุลาคม 256733,8888
14 - 18 ตุลาคม 256733,888เต็ม
15 - 19 ตุลาคม 256733,8881
16 - 20 ตุลาคม 256735,88834
17 - 21 ตุลาคม 256735,88834
18 - 22 ตุลาคม 256735,88834
19 - 23 ตุลาคม 256735,88830
20 - 24 ตุลาคม 256735,88834
21 - 25 ตุลาคม 256735,88834
22 - 26 ตุลาคม 256735,88812