XJ166
5 วัน 3 คืน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

TOKYO FUJI HANANOMIYAKO FREEDAY 5D 3N BY XJ -- MAY - JUL'24 -- ซุปตาร์...ลา..เวร..เด้อ..จร้าาาา

เส้นทาง : Chiba,Tokyo,Yamanashi
ไฮไลท์ทัวร์ : สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ,(paper lantern)อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัย*ไม่มีรถบริการ
มื้ออาหาร 6 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - จังหวัดยามานาชิ - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
3จังหวัดยามานาชิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ชินจุกุ - ย่านโอไดบะ และไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ
4อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง