XJ154
6 วัน 4 คืน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

OSAKA KYOTO TAKAYAMA KAMIKOCHI 6D 4N BY XJ -- JUN - OCT'24 -- ซุปตาร์ ใบไม้ แสงแดด ภูเขาและสองเรา@คามิโคจิ

เส้นทาง : Gifu,Kyoto,Osaka
ไฮไลท์ทัวร์ : คามิโคจิ ,หมู่บ้านมรดกโลก ,หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ,ศาลเจ้าเฮอัน , เมืองเก่าทาคายาม่า ,วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส ,แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท ,ช้อปปิ้งโอสุ ,ย่านชินไซบาชิ
มื้ออาหาร 8 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึเดระ หรือ วัดน้ำใส - ย่านฮิกาชิยาม่า - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ต นากาชิมะ
3กุโจฮาจิมัง - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาจิซูจิ - เมืองมัตสึโมโตะ
4จังหวัดนากาโน่ - คามิโคจิ - ร้านซันชู - นาโกย่า - วัดโอสุแคนนอน - ย่านการค้าโอสึ
5เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ
6ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
31 กรกฎาคม - 05 สิงหาคม 256723,8885
02 - 07 สิงหาคม 256725,8881
07 - 12 สิงหาคม 256732,8882
09 - 14 สิงหาคม 256735,88828
23 - 28 สิงหาคม 256731,8883
24 - 29 สิงหาคม 256735,88828
30 สิงหาคม - 04 กันยายน 256731,88828
05 - 10 กันยายน 256731,88824
12 - 17 กันยายน 256731,88830
19 - 24 กันยายน 256731,88812
26 กันยายน - 01 ตุลาคม 256729,888เต็ม