TG032
6 วัน 4 คืน
การบินไทย (TG)

OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO 6DAYS 4NIGHTS BY TG - 16 - 21 Oct'24 -- ซุปตาร์...คามิโคจิ & ฮาคุบะ ความทรงจำที่มีสีสัน

เส้นทาง : Chiba,Tokyo,Yamanashi,Aichi,Kyoto,Osaka
ไฮไลท์ทัวร์ : ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ,วัดคิโยมิสึเดระ ,ย่านฮิกาชิยาม่า ,ย่านซันมาจิซูจิ,คามิโคจิ สะพานกัปปะ,ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก),ฮาคุบะ HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT ,พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ,สวนสาธารณะโออิชิ ,ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,วัดนาริตะซัน ,ถนนโอโมเตะซังโดะ ,ย่านโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
มื้ออาหาร 9 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึเดระ หรือ วัดน้ำใส - ย่านฮิกาชิยาม่า - นาโกย่า
3ทาคายาม่า - ถนนซันมาจิซูจิ - จังหวัดนากาโน่ - คามิโคจิ - เมืองมัตสึโมโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ
4ฮาคุบะ อิวาตาเกะ เมาน์เท่น รีสอร์ท - จังหวัดยามานาชิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - สวนโออิชิ ปาร์ค
5ศาลเจ้าคิตะกุจิ ฮองกุ ฟูจิ เซ็นเก็น - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ
6วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านโอไดบะ และไดเวอร์ซิตี้ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
16 - 21 ตุลาคม 256755,88830