TG031
6 วัน 4 คืน
การบินไทย (TG)

OSAKA KYOTO TAKAYAMA FUJI TOKYO 6DAYS 4NIGHTS BY TG - NOV - DEC 2024 'ซุปตาร์....โอซาก้า โตเกียว หนาวจับใจ ดูไฟ นั่งกระเช้า...

เส้นทาง : Chiba,Tokyo,Yamanashi,Gifu,Aichi,Kyoto,Osaka
ไฮไลท์ทัวร์ : ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ,หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ,ถนนซันมาจิซูจิ ,สวนสาธารณะโออิชิ ,นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ ,จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,วัดนาริตะซัน ,ถนนโอโมเตะซังโดะ ,อิออน มอลล์ ,**ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**
มื้ออาหาร 10 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - เทศกาลไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
3กุโจฮาจิมัง - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ถนนซันมาจิซูจิ - จังหวัดนากาโน่
4จังหวัดยามานาชิ - สวนโออิชิ ปาร์ค - กระเช้า คาชิ คาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ (จุดชมวิวชั้น 5)
5จังหวัดยามานาชิ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ
6วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
26 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 256759,88830
07 - 12 ธันวาคม 256759,88830
08 - 13 ธันวาคม 256759,88830
10 - 15 ธันวาคม 256759,88830
11 - 16 ธันวาคม 256759,88830
12 - 17 ธันวาคม 256759,88830
17 - 22 ธันวาคม 256759,88830
18 - 23 ธันวาคม 256759,88830
19 - 24 ธันวาคม 256759,88830