TG029
6 วัน 4 คืน
การบินไทย (TG)

TOKYO KYOTO KAMIKOCHI OSAKA AUTUMN 6D 4N BY TG - OCT '24 -- ซุปตาร์..โตเกียว โอซาก้า ล่องเรือ ขึ้นกระเช้า เว้าแล้วกะไป

เส้นทาง : Tokyo,Yamanashi,Aichi,Kyoto,Osaka
ไฮไลท์ทัวร์ : ล่องเรือโจรสลัด ,หุบเขาโอวาคุดานิ ,โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต ,หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ,นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ ,อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ,คามิโคจิ ,สะพานกัปปะ,ย่านเมืองเก่านาราอิ จูกุ ,วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน ,ปราสาทโอซาก้า(เข้าชม) ,ห้างอิออน มอลล์ ,**บุฟเฟต์ขาปูยักษ์**,ออนเซ็น,**บุฟเฟต์นานาชาติ**
มื้ออาหาร 10 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ - จังหวัดยามานาชิ
3หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค - กระเช้า คาชิ คาชิ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - สวนโออิชิ ปาร์ค - จังหวัดนากาโน่
4คามิโคจิ - เมืองนาราอิ - นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ
5เมืองเกียวโต - วัดกินคะคุจิ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า - ลาลาพอร์ต คาโดมะ/มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์ค โอซาก้า คาโดมะ - ย่านชินไซบาชิ
6ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ห้างอิออน มอลล์ สาขา ริงกุ เซนัน - ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
18 - 23 ตุลาคม 256758,88830
25 - 30 ตุลาคม 256758,88830