TG027
6 วัน 4 คืน
การบินไทย (TG)

HAKODATE TOYA JOZANKEI OTARU 6DAYS 4NIGHTS BY TG -- OCT - NOV'24 -- ซุปตาร์.ฮอกไกโด ใบไม้เปลี่ยนสี แต่ไม่เปลี่ยนใจ

เส้นทาง : Hokkaido
ไฮไลท์ทัวร์ : หุบเขานรกจิโกกุดานิ ,เมืองฮาโกดาเตะ ,ฮาโกดาเตะไนท์วิว,โกดังอิฐแดง ,ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ ,ป้อมโกเรียวคาคุ (เข้าชม) ,อุทยานแห่งชาติทะเลสาบโอนุมะ ,ทะเลสาบโทยะ,ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) ,ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ,ชมสะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ ,สวนโจซังเคเก็นเซน,คลองโอตารุ ,พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี,มหาวิทยาลัยฮอกไกโด,ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ,ออนเซน,**บุฟเฟต์นานาชาติ**, **บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู**
มื้ออาหาร 11 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย
2ท่าอากาศยานนิวชิโตะเสะ - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโงคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - กระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
3โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ - ป้อมโกเรียวคาคุ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - ทะเลสาบโทยะ
4กระเช้าอุสุซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองโจซังเค - สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ - สวนสาธารณะ โจซังเค เกนเซ็น - ซัปโปโร - ย่านซูซูกิโนะ
5ดิวตี้ฟรี - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ - ซัปโปโร - มหาวิทยาลัยฮอกไกโด - ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
6ท่าอากาศยานนิวชิโตะเสะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
15 - 20 ตุลาคม 2567 บัส 259,88827
22 - 27 ตุลาคม 2567 บัส 259,88823
24 - 29 ตุลาคม 2567 (ส่งชื่อออกตั๋ว 07 ตุลาคม)59,88822
26 - 31 ตุลาคม 2567 (ส่งชื่อออกตั๋ว 09 ตุลาคม)59,88830
08 - 13 พฤศจิกายน 2567 (ส่งชื่อออกตั๋ว 21 ตุลาคม)59,88818