TG026
6 วัน 4 คืน
การบินไทย (TG)

OSAKA KYOTO KAMIKOCHI HAKUBA FUJI TOKYO 6DAYS 4NIGHTS BY TG - OCT - NOV 2024 'ซุปตาร์...เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คามิโคจิ & ฮาคุบะ'

เส้นทาง : Chiba,Tokyo,Yamanashi,Aichi,Kyoto,Osaka
ไฮไลท์ทัวร์ : ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ,ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ,ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ,คามิโคจิ ,สะพานกัปปะ ,ปราสาทมัตสึโมโตะ (ด้านนอก),ฮาคุบะ HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT (กอนโดล่า ลิฟท์) ,พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ ,สวนสาธารณะโออิชิ ,ศาลเจ้าฟูจิโยชิดะเซนเกน ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,วัดนาริตะซัน ,ถนนโอโมเตะซังโดะ ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
มื้ออาหาร 9 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - โอซาก้า - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทฉะ - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - เทศกาลไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ
3เมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาจิซูจิ - จังหวัดนากาโน่ - คามิโคจิ - เมืองมัตสึโมโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ
4ฮาคุบะ อิวาตาเกะ เมาน์เท่น รีสอร์ท - จังหวัดยามานาชิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - สวนโออิชิ ปาร์ค
5ศาลเจ้าคิตะกุจิ ฮองกุ ฟูจิ เซ็นเก็น - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ชินจุกุ - เมืองนาริตะ
6วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านโอไดบะ และไดเวอร์ซิตี้ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
20 - 25 ตุลาคม 256755,88826
24 - 29 ตุลาคม 256755,88821
28 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 256755,88830
31 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 256755,88830
01 - 06 พฤศจิกายน 256755,88810
05 - 10 พฤศจิกายน 256755,88827
06 - 11 พฤศจิกายน 256755,88826