FD018
4 วัน 3 คืน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

OKINAWA 4DAYS 3 NIGHTS BY FD --- ซุปตาร์ โอกินาว่า....สุดชิววิวทะเล - OCT 2024

เส้นทาง : Okinawa
ไฮไลท์ทัวร์ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ,ผามันซาโมะ ,หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ,ปราสาทชูริ (ด้านนอก) ,ดิวตี้ฟรี ,โอกินาว่าเวิลด์,ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ,โรงงานแก้ว ,ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส,ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ,อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์
มื้ออาหาร 5 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า
2พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - ผามันซาโมะ - อเมริกัน วิลเลจ
3ปราสาทชูริ - ดิวตี้ฟรี - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซนโด - โรงงานแก้ว - ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส
4ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ - เอาท์เล็ตมอลล์ อาชิบิน่า - ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า - ท่าอากาศยานดอนเมือง

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
03 - 06 ตุลาคม 256728,88825
05 - 08 ตุลาคม 256728,88829
10 - 13 ตุลาคม 256729,88829
12 - 15 ตุลาคม 256729,88829
17 - 20 ตุลาคม 256729,88829
19 - 22 ตุลาคม 256729,88821