FD016
4 วัน 3 คืน
แอร์เอเชีย (FD)

OKINAWA 4DAYS 3 NIGHTS BY FD --- ซุปตาร์ WELCOME SUMMER TO OKINAWA - APR - SEP 2024

เส้นทาง : Okinawa
ไฮไลท์ทัวร์ : พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ ( ,ผามันซาโมะ ,หมู่บ้านอเมริกัน วิลเลจ ,ปราสาทชูร ,ดิวตี้ฟรี ,โอกินาว่าเวิลด์ ,้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ,รงงานแก้ว ,ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส 📍ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ,อาชิบิน่า เอาท์เลตมอลล์
มื้ออาหาร 5 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า
2พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - ผามันซาโมะ - อเมริกัน วิลเลจ
3ปราสาทชูริ - ดิวตี้ฟรี - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซนโด - โรงงานแก้ว - ศูนย์การค้าอุมิคะจิ เทอเรส
4ศาลเจ้านะมิโนะอุเอะ - เอาท์เล็ตมอลล์ อาชิบิน่า - ท่าอากาศยานนาฮะ โอกินาว่า - ท่าอากาศยานดอนเมือง

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง
27 - 30 กรกฎาคม 256721,888เต็ม
03 - 06 สิงหาคม 256721,888รอชำระ 4
24 - 27 สิงหาคม 256726,88827
05 - 08 กันยายน 256726,888เต็ม
12 - 15 กันยายน 256726,888เต็ม
19 - 22 กันยายน 256726,88829
26 - 29 กันยายน 256726,88829