XJ168
6 วัน 4 คืน
แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

TOKYO FUJI FLOWER FREEDAY 6D 4N BY XJ -- MAY - JUL'24 -- ซุปตาร์...ลาเวนเดอร์ มาแล้วเด้อ..จร้าาา

เส้นทาง : Chiba,Tokyo,Yamanashi
ไฮไลท์ทัวร์ : วัดนาริตะซัน ,ถนนปลาไหล ,โอโมเตะซังโดะ ,หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ,สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) ,ย่านโอไดบะ ,ห้างไดเวอร์ซิตี้ ,ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ ,ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ ,ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ ,ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ,อิออนมอลล์ นาริตะ,อิสระท่องเที่ยวตามอธัยศัยไม่มีรถบริการ ,ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
มื้ออาหาร 8 มื้อ
พักโรงแรม 3 ดาว

รายละเอียดทัวร์

วันรายละเอียด
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - วัดนาริตะซัน ชินโชจิ - ถนนช้อปปิ้ง โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - จังหวัดยามานาชิ - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
3สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ย่านโอไดบะ และไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ
4โตเกียว - ย่านชิบามาตะ - วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ชินจุกุ
5อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
6ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ช่วงเดินทาง

วันเดินทางราคาว่าง