หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ (Kamakura Daibatsu)

หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ วัดโคโตคุอิน (Kamakura Daibatsu)

หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ หรือที่รู้จักกันว่า Kamakura Daibutsu เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองคามาคุระ ประดิษฐานในวัดโคโตคุอิน ในเมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาวะ หลวงพ่อโตที่มีความใหญ่โตอันดับที่สองของญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโตวัดโดไทจิจากเมืองนารา เกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและชาวญี่ปุ่น


หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ หรือที่รู้จักกันว่าคามาคุระ ไดบุทสึ (Kamakura Daibutsu) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองคามาคุระ ประดิษฐานในวัดโคโตคุอิน ในเมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาวะ หลวงพ่อโตที่มีความใหญ่โตอันดับที่สองของญี่ปุ่น รองจากหลวงพ่อโตวัดโดไทจิจากเมืองนารา จังหวัดเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดไฮไลท์นิยมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศและชาวญี่ปุ่น

                                     รวมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น >>>>โปรแกรมทัวร์คามาคุระ

 


ความสำคัญ:
- เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น รองจากพระพุทธรูปไดบุตสึในวัดโทไดจิ เมืองนารา
- เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองคามาคุระ
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่น

 


ประวัติของคามาคุระ ไดบุทสึ
ตามจดหมายเหตุ Azumakagami ของโชกุนในสมัยคามาคุระ ได้บันทึกว่า หลวงพ่อโตแห่งคามาคุระ ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ.1252 โดยแรกเริ่มประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพังทลายลง แต่ได้รับความเสียหายจากการเกิดไต้ฝุ่น และภัยธรรมชาติหลายครั้ง ในปีค.ศ. 1334 และปีค.ศ. 1369 ตั้งแต่นั้นมา องค์พระพุทธรูปจึงตั้งอยู่กลางแจ้งโดยไม่มีหลังคาคลุม
 


โดยองค์พระประธานของวัดโคโตคุอิน เป็นพระพุทธรูปอมิตาภะหล่อด้วยสัมฤทธิ์ ความสูงขนาด 13.35 เมตร หนัก 121 ตัน ไม่มีประวัติชัดเจนเกี่ยวกับผู้สร้าง โดยพระพุทธรูปได้รับให้เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมยุคสมัยคามาคุระ และเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วย สามารถเข้าไปชมด้านในของหลวงพ่อโตได้โดยด้านหลังขององค์พระพุทธรูป มีค่าเข้าชมด้านในเพิ่ม 50 เยน

 


สิ่งอำนวยความสะดวก : เส้นทางนักท่องเที่ยวที่พิการ
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 300 yen / เด็ก 150 yen / ชมด้านในพระใหญ่ เพิ่ม 50 yen
ที่อยู่ : 4-2-28, Hase, Kamakura,Kanagawa Prefecture 248-0016, Japan
เวลาทำการ : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 8:00 a.m.–5:30 p.m. / เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม 8:00 a.m.–5:30 p.m 
วิธีเดินทาง : นั่งรถไฟสาย JR Yokosuka Line หรือ Shonan Shinjuku Line ลงสถานี Kamakura
เดินจากสถานี Kamakura ประมาณ 15 นาที

เว็บไซต์ : https://www.kotoku-in.jp/

บทความแนะนำ